Laiškas tėvams

Lietuvoje paskelbus karantiną bei įvedus nuotolinį mokymosi procesą, su iššūkiais tenka susidurti tiek mokiniams, tiek mokytojams, tiek tėvams.

Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija, nagrinėdama prašymus dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, dažnai pastebi, kad tėvai neužtikrina vaiko kontrolės, t. y. vaikai neturi dienotvarkės, nežino savo pareigų, daug laiko praleidžia internetinėje erdvėje, iki gilios nakties žaidžia kompiuterinis žaidimus, tai lėmė mokinių vėlavimą į pamokas, nepasiruošimą ugdymo procesui. Pablogėjus pažangumui, neretais atvejais mažėja ir motyvacija mokytis, atsiranda spragų, todėl prireikia papildomų žmogiškųjų ir laiko  resursų.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas reglamentuoja, kad vaiko tėvai turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis auginti ir auklėti savo vaikus. Tėvų pareiga nepilnamečiui vaikui iki 16 metų sudaryti tinkamas sąlygas mokytis.

Kad mokymosi procesas būtų sklandus, raginame naudotis Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos parengtomis rekomendacijomis:

Dienotvarkė labai svarbus elementas kiekvieno mūsų gyvenime.  Kuo jaunesnis vaikas, tuo svarbiau turėti aiškią dienotvarkę. Aiškiai susidėliokite dienotvarkę: kada keliamės, valgome pusryčius, mokomės, pietaujame, ilsimės ir pan. Vakaras turėtų būti skirtas pramogoms, žaidimams, pomėgiams ir ramiam poilsiui prieš miegą.

  1. Drauge su vaikais paruoškite mokytis tinkamą mokymuisi aplinką: stalas, kėdė, kompiuteris/planšetė.  Paslėpkite visus nereikalingus daiktus, aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti vaiką.
  2. Padėkite mokytojams: pasiteiraukite, gal reikalinga kokia nors tėvelių pagalba. Jeigu pastebite, kad vaikai nespėja laiku atlikti užduočių ar krūvis yra per didelis, informuokite apie tai mokytojus, kad jie galėtų pakoreguoti paruoštas pamokas.
  3. Kas 30-50 minučių (priklausomai nuo vaiko amžiaus) atitraukite vaiką nuo ekrano ir darykite pertraukėles. Galite paprašyti vaiko Jums padėti, padaryti mankštą, išvesti į lauką šuniuką.  Fizinis atsitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai. Pertraukų metu išvėdinkite patalpas.
  4. Ypač svarbu pasirūpinti tais vaikais, kurie namuose lieka vieni, kurie turi bendravimo su bendraamžiais sunkumų, emocinių problemų. Skatinkite vaikus paskambinti, parašyti savo draugams ir pasidalyti su jais naudingomis nuorodomis, filmais, žaidimais ir pan.
  5. Padėkite vaikui atsipalaiduoti, naudokite relaksacinius įrašus, pasiūlykite kartu piešti, žiūrėti nuotaikingą filmą. Humoras, pajuokavimai palengvina išgyvenimus, leidžia nusiraminti. Svarbu turėti šeimyninius ritualus: paskaitykite vaikams prieš miegą pasaką, kartu valgykite vakarienę, savaitgalį su visa šeima kartu pažiūrėkite įdomų filmą.
  6. Jei vaikas turi raidos, emocinių ir/ar elgesio sunkumų, pasikonsultuokite su švietimo pagalbos specialistais (specialiaisiais pedagogais, logopedais, psichologais, socialiniais pedagogais), kaip vaikui padėti priimti pokyčius ir mokytis.
  7. Jei patys imate nerimauti, jums kyla sunkumų, konsultuokitės su kitais mokinių tėvais, mokyklos pagalbos vaikui specialistais.
  8. Būtina pasirūpinti savo tiek fizine, tiek psichine sveikata: laikykitės dienotvarkės, sportuokite, tinkamai maitinkitės, ilsėkitės, bendraukite.
  9. Kalbėkite su vaikais, kas vyksta ir kaip kiekvienas iš mūsų jaučiasi šioje situacijoje. Stenkimės vaikams neperduoti mūsų baimių ir panikos. Kiekvieną dieną kartokite vaikui, kad jį labai mylite, dažniau apkabinkite, pabrėžkite, kaip smagu kartu leisti laiką, kartokite, kad viskas bus gerai. Tegu bendrai su šeima praleistas laikas Jūsų šeimą dar labiau sustiprins.

Primename, kad tėvai, kurių vaikai neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių (vaikai patiria mokymosi sunkumų, stokoja mokymosi motyvacijos, jiems reikalinga pagalba mokantis nuotoliniu būdu, kurios negali suteikti tėvai), gali kreiptis į vaiko lankomą mokyklą su prašymu dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo mokyklos patalpose. Sprendimą dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo mokyklos patalpose priims mokyklos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi visas aplinkybes.

Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija