Įstaigos taryba – aukščiausioji Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.