Gerbiami tėveliai!

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2020 gruodžio 7 d. nutarimą Nr. 1364 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo, informuojame, kad ikimokyklinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Rekomenduojama ikimokyklinio ugdymo procese dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.