Gerbiami tėveliai!

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2020 gruodžio 7 d. nutarimą Nr. 1364 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo, informuojame, kad ikimokyklinis ugdymas vykdomas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų …

Gerbiami tėveliai!

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymais dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-08-17 sprendimas Nr. V-1840), informuojame, kad laikantis nurodymų privalu, kad asmenys atlydintys vaikus dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. …