Gerbiami tėveliai!

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymais dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-08-17 sprendimas Nr. V-1840), informuojame, kad laikantis nurodymų privalu, kad asmenys atlydintys vaikus dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. …